Od 24. do 27. listopada na čakovečkom se području provodila akcija „Posadi i ti jedno stablo“. Akciju je inicirao Grad Čakovec, provođena je u suradnji s GKP Čakom i tvrtkom „Cedrus forest“ d.o.o. iz Čakovca, a odvijala se paralelno sa širom akcijom pošumljavanja koja se provodila na cijelom području Hrvatske. U našem gradu u nju su se uključili dječji vrtići, osnovne škole, udruge, ustanove, tvrtke  te brojni građani. Iako sadnja stabala još traje, u tih nekoliko dana šire čakovečko područje bogatije je za više stotina raznih vrsta drveća.

U četvrtak su mladice stabla u krugu svojih ustanova posadili polaznici  dječjih vrtića, u petak osnovnoškolci i neke ustanove, a u subotu su širom grada stabla sadili građani i članovi udruga. Također, akcija sadnje organizirana je i mjesnim odborima, a stabla su na površinama uz bazene sadili i djelatnici GP „Ekom“. U dječjim vrtićima posađeno je 60, u krugu osnovnih škola 70, a 150 po mjesnim odborima. Ukupno je u ta tri dana posađeno preko 500 novih stabala, no akcija još uvijek nije završila. Preostalo je još otprilike 200 sadnica koje će se u narednim danima posaditi uz južnu zaobilaznicu Čakovca, u krugu Međimurskog veleučilišta te na još nekoliko lokacija u gradu.

Grad Čakovec ovim se putem zahvaljuje svim građanima, udrugama i ustanovama koje su se aktivno uključile u sadnju stabala, te tvrtkama koje su je potpomogle svojim donacijama. Pozivamo građane da vode računa o mladim stablima, odnosno da ih ne oštećuju. O njima će se dalje brinuti djelatnici GKP Čakom, a u planu je da se ova akcija održava svake jeseni.

Zahvaljujemo se i svima koji su nam poslali fotografije sa akcija, šaljemo vam dio njih.