U utorak je u čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana konferencija za novinare, na kojoj se govorilo o ovogodišnjim aktivnostima u projektu „Romona“. Ugovor o realizaciji projekta potpisan je 2. veljače 2015. godine, a s njim je Grad Čakovec postao jedna od šest jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske koja sudjeluje u projektu „Zaštita ljudskih prava i prava manjina u jugoistočnoj Europi“.

U projekt „Romona“ ušle su četiri žene iz Kuršanca koje su u protekle 2 godine volontirale u različitim projektima pod pokroviteljstvom ureda UNDP Hrvatska i udruge „ACT“ iz Čakovca. Tijekom godine prošle su edukacije o osnovama poslovne komunikacije, korištenju osobnog računala te priprema prezentacija. U zadruzi „Humana Nova“ te u tvrtki „Printex“ upoznavale su se sa radnim procesom, te stekle potrebne radne vještine i znanja.

Organizirana su i 2 predavanja za mještane Kuršanca na temu „Zdravlje i briga o djeci“ te „Osnovna ljudska / ženska prava“. U svojim aktivnostima surađuju sa udrugom „Sfera“ i Vijećem romske nacionalne manjine u Kuršancu a u sljedećoj 2016. godini planiraju organizirati seriju predavanja za svoje sumještane. Prema planu, sljedeće godine treba se i osnovati udruga.

Europskim sredstvima opremljen je i ured u Romskom obiteljskom centru Kuršanec gdje će se odvijati većina aktivnosti udruge. Ured će pomagati i nepismenim članovima zajednice u komunikaciji sa različitim institucijama. Inače, projekt je vrijedan 20 tisuća eura, a najvećim dijelom financiran je uz fonda Europske unije.

O „Romoni“ su na konferenciji govorili članovi projektnog tima: Vlatka Vincetić (ACT), Vesna Ignac, Grozdana Oršuš, Vedrana Oršuš, Slobodan Veinović, Valentina Horvat te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca Josip Petrović.