Transnacionalni okrugli stol “UNUTAR, S i ZA romsku zajednicu” koji se održao na Zoom platformi 30. ožujka 2021. okupio je ukupno 48 sudionika i uspješno zaključio implementaciju projekta „PRO Health for Roma – Addressing discrimination and improving access to health care for ROMA communities (PRO Health for Roma)”.

Financiran od strane Programa Europske unije za prava, jednakost i građanstvo i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, projekt „PRO Health for Roma” nastojao je olakšati pristup uslugama zdravstvene skrbi pripadnicima romske manjine na ciljnim područjima Međimurske županije (Hrvatska) i Sremske Mitrovice (Srbija). Provodio se u trajanju od 17 mjeseci (od studenog 2019. do travnja 2021.) od strane sljedećih organizacija/institucija iz Hrvatske i Srbije: Médecins du Monde Belgique (ured u Hrvatskoj), Međimurske županije (Hrvatska), Grada Čakovca (Hrvatska), Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (Hrvatska), Crvenog križa Vojvodina (Srbija), Crvenog križa Sremska Mitrovica (Srbija), Regionalne razvojne agencije Srem (Srbija) i Centra za ekonomsko unapređenje Roma (Srbija).

Ovaj transnacionalni događaj okupio je sudionike iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja Europske unije kako bi raspravili o stečenom znanju/najboljoj praksi vezano uz olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti pripadnicima romske manjine (na lokalnoj razini) – oslanjajući se na rezultate i znanja stečena tijekom projekta. Događaj je također bio prilika da se izvuku preporuke za buduće intervencije na ciljanim područjima, kao i potencijalnu replikaciju projekta na drugim geografskim područjima. Završna publikacija izrađena je od strane partnera na projektu i također je predstavljena na događaju.

PROHealth_final_event_summary_HRV