O Odjelu

Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove – obavlja poslove vezane uz upravljanje stambenim fondom, poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu grada i poslove vezane uz EU fondove. Priprema dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca putem nadležnih ministarstva, fondova i agencija. Obavlja i druge poslove vezane uz gospodarski razvoj Grada Čakovca. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada plana nabave te na druge poslove sukladno propisima. Poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne poslove u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada Čakovca, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i ostali poslovi.

Odsjek za javnu nabavu i gospodarstvo obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada plana nabave te na druge poslove sukladno propisima. Obavlja poslove poljoprivrede, ugostiteljstva, trgovine i druge poslove vezane uz gospodarski razvoj Grada Čakovca.

Odsjek za imovinsko pravne poslove obavlja poslove upravljanja nekretninama, sređuje vlasništvo nekretnina, zastupa u sudskim postupcima te obavlja poslove vezane uz EU fondove, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte.

Zakonski akti

UO za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 938
F. +385 40 311 724

Pročelnik
Svetislav Drakulić mag. iur.
specijalist javne nabave

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X