Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 28. sjednici održanoj 17. ožujka 2021. god. donijelo:

– Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21),

ODLUKA_O_IZRADI_UPU_SREDISNJEG_DIJELA_NASELJA_NOVO_SELO_ROK

– Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/21)

ODLUKA_O_IZRADI_UPU_KOMPLEKSA_FARMI_AGROMEDIMURJA_U_CAKOVCU