1. U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 10 prodajnih mjesta  dimenzija 5,00 x 6,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu prodaju božićnih drvca na dijelu zelene površine u Ulici Franje Punčeca (bivše nogometno igralište MTČ-a) u Čakovcu.
  2. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-363-02/19-02/367; UR.BROJ: 2109/2-08-19-01 od 07. studenog 2019. godine.
    Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja božićnih drvca.
    Prodaja se može vršiti svakim danom u razdoblju od 14. prosinca do 24. prosinca 2019. godine.
  3. Sudionici javnog nadmetanja dužni su prethodno podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu ukoliko ona postoje i uplatiti jamčevinu od 1.200,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju. Ukoliko sudionik koji je uspio na licitaciji odustane od korištenja javne površine, nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.
  4. Javno nadmetanje će se održati u četvrtak, 21.11.2019. na Gradskom bazenu ŠRC “Mladost”, s početkom u 13,30 sati.
  5. Početna cijena na javnom nadmetanju za jedno prodajno mjesto je 1.200,00 kuna.Zainteresirane  fizičke i pravne osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada  Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.