Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje

USMENO JAVNO NADMETANJE
ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE
BOŽIĆNIH DRVACA U ČAKOVCU

  1. U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 10 prodajnih mjesta dimenzija 5,00 x 6,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu prodaju božićnih drvca na dijelu zelene površine u Ulici Franje Punčeca (bivše nogometno igralište MTČ-a) u Čakovcu.
  2. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-363-02/21-02/394; UR.BROJ: 2109/2-08-21-01 od 08. studenog 2021. godine.
    – Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja božićnih drvaca.
    – Prodaja se može vršiti svakim danom u razdoblju od 15. prosinca do 24. prosinca 2021. godine.
  3. Sudionici javnog nadmetanja dužni su prethodno podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu ukoliko ona postoje i uplatiti jamčevinu od 1.200,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740-OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju. Uplatu jamčevine obavezno izvršiti doznakom na žiro-račun Grada Čakovca ili na blagajni GP Ekom. Ukoliko sudionik koji je uspio na licitaciji odustane od korištenja javne površine, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  4. Javno nadmetanje će se održati u utorak, 23.11.2021. na rukometnom igralištu Macanovog doma (Tome Masaryka 24, Čakovec), s početkom u 13,20 sati.
  5. Početna cijena na javnom nadmetanju za jedno prodajno mjesto je 1.200,00 kuna. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA