REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje

 

USMENO JAVNO NADMETANJE
ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE
BOŽIĆNIH DRVCA U ČAKOVCU 

  1. U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 10 prodajnih mjesta dimenzija 5,00 x 6,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu prodaju božićnih drvca na dijelu zelene površine u Ulici Franje Punčeca (bivše nogometno igralište MTČ-a) u Čakovcu.
  1. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za      komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-363-02/18-02/386; UR.BROJ: 2109/2-08-18-01 od 07. studenog 2018. godine. :
  • Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja božićnih drvca.
  • Prodaja se može vršiti svakim danom u razdoblju od 15. prosinca do 24. prosinca 2018. godine.

 

  1. Sudionici javnog nadmetanja dužni su prethodno podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu ukoliko ona postoje i uplatiti jamčevinu od 1200,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju. Ukoliko sudionik koji je uspio na licitaciji odustane od korištenja javne površine, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  2. Javno nadmetanje će se održati u četvrtak, 22.11.2018. na Gradskom bazenu ŠRC “Mladost”, s početkom u 13,30 sati.
  3. Početna cijena na javnom nadmetanju za jedno prodajno mjesto je 1200,00 kuna. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada  Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA