Zajednica sportskih udruga Čakovca raspisala je Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore za projekte i programe za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za 2022. godinu. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za financiranje iz  Zajednice sportskih udruga Čakovca.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 2.070.000,00 kuna, a najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, dok najveći iznos po pojedinom projektu 200.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana članovi Zajednice sportskih udruga Čakovca čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih Statutom Zajednice i ovim Javnim pozivom. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti koji su do sada kontinuirano sufinancirani i uspješno provedeni, koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika, koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama te oni koji se odvijaju na području Čakovca.

U 2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni poziv otvoren do 4. veljače, prijave isključivo online

Poziv će biti otvoren do 4. veljače. Kako napominju u Zajednici, prijave će ove godine biti isključivo online, a kratko predavanje o upotrebi novog načina prijave bit će održano u utorak, 18. siječnja 2022. na Gradskim bazenima Marija Ružić s početkom u 18:00 sati. Zbog pandemijskih ograničenja svi koji su zainteresirani za sudjelovanje moraju se najaviti u čakovečku Zajednicu sportova. Za sve ostale naknadno će biti moguće dobiti video sadržaj s predavanja i predstavljanja Javnog poziva.

Javni poziv dostupan je na sljedećoj poveznici: http://zsucakovca.hr/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-korisnicima-proracuna-zajednice-sportskih-udruga-cakovca-za-dostavu-prijava-za-financijske-potpore-projektima-i-programima-namijenjenim-zadovoljavanju-javnih-potreba-u-sportu-g/.