Zapisnik sa 23. Gradonačelnikovog kolegija

2780

Zapisnik 23. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 22. studenog  2016. u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 sati

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.

Stručnom kolegiju prisustvovali su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arch. i urb., David Vugrinec, mag. nov., voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. te Dražen Barić, mag. ing. traff.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

 Audio zapisnik 23. sjednice kolegija gradonačelnika