Z A P I S N I K
s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca,  održane 17. lipnja 2021. u Centru za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, s početkom u 12:00 sati

Temeljem čl. 87. stavka 1 Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 42/20, 144/20 i 37/21) i čl. 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. 1/21), sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-01/21-01/52, URBROJ: 2109-01-02-21-07 od 11. lipnja 2021. kao ovlaštena osoba sazvala pročelnica Upravnog odjela za upravu mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

zapisnik_konstituirajuce_sjednice