Z A P I S N I K
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2021.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49,
s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/82, URBROJ: 2109/2-02-21-02, od 8. rujna 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.

Preuzimanje (DOCX, 32KB)