ZAPISNIK
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. listopada 2021.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49,
s početkom  u 16:00 sati

Preuzimanje (DOCX, 50KB)