ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 08. prosinca 2021.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom
u 16:00 sati

Preuzimanje (DOCX, Unknown)