ZAPISNIK

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 26. siječnja 2022.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom
u 16:00 sati

Preuzimanje (DOCX, 47KB)