Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1059

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. ožujka 2019., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

zapisnik_s_11_sjednice_gv

Audio zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća