Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/11-01/40, URBROJ: 2109/02-11-04-01, od 25. veljače 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Stjepana Trstenjaka koji je najavio da će zakasniti. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike te pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec. – voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, univ. spec. oec.- pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. oec. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje.
Sjednici su bili prisutni i ravnatelji gradskih ustanova: Sonja Kuhanec, odgojiteljica – ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec (iz računovodstva Lidija Jurčić), Ljiljana Križan, dipl. knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (iz računovodstva Lidija Bedić),  Ladislav Varga, prof.– ravnatelj Centra za kulturu Čakovec (iz računovodstva – Božica Telebuh), Verica Rosić – ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.
Sjednici su bili prisutni i mr. sc. Sunčana Glavina Petričević – voditelj financijsko-računovodstvenog sektora i Dario Ban, dipl. ing. građ. – voditelj Sektora upravljanja projektima. predstavnici Međimurskih voda d.o.o. Čakovec te Vanja Ovčar, predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 24 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

 

Preuzmite ostatak Zapisnika