Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 7. svibnja 2015., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:11 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/57, URBROJ: 2109/2-02-15-01, od 7. svibnja 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Nenada Hranilovića i Andreje Marić koji su opravdali svoj izostanak. Sjednici je prisutna i vijećnica Maja Đurkin-Međimurec, koja je aktivirala svoj mandat u Gradskom vijeću. Prisutni su gradonačelnik Stjepan Kovač, zamjenici gradonačelnika Mario Medved, Romano Bogdan, te pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.

Konstatirao je da su na sjednici prisutni predstavnici medija javnosti.

Konstatirao da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika, te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća