Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1332

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 01. listopada 2019., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

zapisnik_sa_14_sjednice_GV_01_10_2019

Audio zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća