Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

908

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 5. prosinca 2019., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/19-01/73, URBROJ: 2109/2-02-19-01, od 28. studenog 2019., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

zapisnik_gv15

Audio zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća