Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2757

Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 18. veljače 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/54, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 11. veljače 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Sunčane Glavak, čiji mandat miruje po sili zakona te vijećnice Maje Đurkin Međimurec, vijećnika Brune Matoteka. Prisutni su gradonačelnik Stjepan Kovač, zamjenik gradonačelnika Mario Medved i zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan. Sjednici su nazočni i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Sjednici su prisutni ravnatelji gradskih ustanova, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, direktorica Čakoma i predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca. Konstatiram da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti. Vijećnica Sunčana Glavak dostavila je obavijest o mirovanju mandata gradske vijećnice, te se stoga sastala Mandatna komisija, pa molim predsjednicu Mandatne komisije Eminu Miri da nas obavijesti o mirovanju mandata vijećnice Sunčane Glavak.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji ustanova: Centra za kulturu Čakovec – Ladislav Varga, prof., Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec – Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar, Dječjeg vrtića Čakovec – Gordana Patarčec, mag. paed., Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda, dipl. uč., te zapovjednik JVP Čakovec – Mladen Kanižaj, dipl. ing. Sjednici su bili prisutni i direktori trgovačkih društava: GKP Čakom d. o. o. – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća