Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/11-01/222, URBROJ: 2109/02-01-11-01, od 09. prosinca 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Damira Mesarova. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon i zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Nenad Hranilović, mag. oec. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, mag. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo.

Sjednici su bili prisutni i direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca: Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. – direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec i direktorica ČakRa – Marina Kolarić, mag. oec., te ravnatelji gradskih ustanova: Sonja Kuhanec, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec, Blaženka Juričić (računovodstvo Dječjeg vrtića Čakovec), Ljiljana Križan, dipl. knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav Varga, prof. – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Božica Telebuh (računovodstvo Centra za kulturu Čakovec) i Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

Sjednici su prisustvovali neki od studenata Međimurskog veleučilišta iz Čakovca te Maja Sabol kao predstavnica novog saziva Savjeta mladih Grada Čakovca

Preuzmite ostatak Zapisnika