Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2809

Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. svibnja 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/110, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 6. veljače 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirano je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Brune Matoteka koji je opravdao svoj izostanak, a prisutni su Gradonačelnik Stjepan Kovač, a s malim zakašnjenjemstigli su i zamjenici gradonačelnika Mario Medved i Romano Bogdan. Na sjednici su prisutni još i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirano je da su na sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Konstatirano je da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika, te vijeće ima kvorum.

Uz materijale viećnici su dobili: Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, odgovore na vijećnička pitanja, analizu vezano uz raspravu o polaznicima iz vanjskih općina, gradova u predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Čakovec, Program rada i financijski plan vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2016., Financijsko izvješće Grada Čakovca za 2015.

Prije sjednice Gradskog vijeća održali su se Odbori za društvene djelatnosti, Statut, poslovnik i normativne djelatnost, Izbor i imenovanje, Prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Financije i proračun, čija mišljenja ste dobili. Dobili ste izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, pa se daje na usvajanje.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća