Zapisnik sa 19. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 8. prosinca 2011. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari.

Stručnom kolegiju su bili prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec.
Kolegiju su također prisustvovali: direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec Andrej Gregorec, direktorica „Čakre“ d.o.o. Čakovec Marina Kolarić, mag. oec., ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Verica Rosić, ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Ivan Krištofić i ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ljiljana Križan.

Ostatak Zapisnik preuzmite u nastavku: