Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/12-01/86, URBROJ: 2109/02-01-12-01, od 03. svibnja 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Željka Jakopeca, Davora Bratkovića, Maria Medveda i Vedrana Mikulića koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo.

Sjednici je bio prisutan i pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Veselin Biševac, mag. ing. el., ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Vera Rosić, Mario Zamuda, dipl. učitelj, kandidat za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, predsjednik MO Novo Selo na Dravi – Petar Mađarić,  predsjednik MO Šandorovec – Zlatko Lisek i predsjednik MO Totovec – Milan Horvat, članovi Savjeta mladih Grada Čakovca te predstavnici medija.

 

Preuzmite ostatak Zapisnika