Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

3019

Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. rujna 2017., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/63, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 21.rujna 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Na početku se pristupilo davanju prisege vijećnice Radojke Magić.

Predsjednik Mandatne komisije dao je izvješće o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Brune Matoteka te vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati vijećničku dužnost – Josip Zorčec te je položio prisegu.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Predraga Kočile i Ljerke Cividini. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Zoran Vidović, pristup. oec. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni direktori gradskih poduzeća te zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca Tihana Miri.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća