Sjednicu je s Pozivom KLASE 021-05/12-01/107, URBROJ: 2109/2-02-12-08, od 14. lipnja 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Konstatirano je da su sjednici prisutni svi vijećnici, osim gospođe Karoline Juzbašić koja je imenovana direktorom društva HEP odmor i rekreacija te zbog obaveza nije mogla prisustvovati današnjoj sjednici. Također nam nedostaju još gospodin Stevica Tkalčec koji se opravdao zbog izostanka. Zatim gospodin Slaviček, gospodin Bel i gospodin Pal za njih tri pretpostavljam da će nam se u roku nekoliko narednih minuta priključiti. Na sjednici vijeća sudjeluje i Gradonačelnik koji je također molio za razumijevanje, on se kroz nekoliko minuta nama pridružuje. Zatim njegov zamjenik gospodin Vidović. Sjednici prisustvuju i pročelnici upravnih tijela Grada, direktori gradskih poduzeća, zatim predstavnici javnog… Dobar dan, izvolite. Dakle pridružili su nam se i gospodin Slaviček i gospodin Bel. Dakle, osim vijećnika na sjednici prisustvuju još i predstavnici sredstava javnog informiranja koje lijepo pozdravljam, a u sklopu programa javnosti rada Gradskog vijeća sjednici prisustvuje i troje građana grada Čakovca koje također pozdravljam. Uz poziv ste primili izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća, zatim materijale za pojedine točke dnevnog reda i odgovore na vijećnička pitanja te izvješća za 2011. godinu o poslovanju gradskih poduzeća, Čakom, Ekom, Stanorad i Razvojne agencije Grada Čakovca. Nadam se da ste izvod iz zapisnika pročitali. Ima li primjedbi na predloženi tekst zapisnika. Ukoliko nema dajem na usvajanje predloženi tekst zapisnika. Tko je za? Hvala. Imali li netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo zapisnik odnosno izvod iz zapisnika usvojili jednoglasno.
Sjednici je bio prisutan i pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Veselin Biševac, mag. ing. el., ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Vera Rosić, Mario Zamuda, dipl. učitelj, kandidat za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, predsjednik MO Novo Selo na Dravi – Petar Mađarić,  predsjednik MO Šandorovec – Zlatko Lisek i predsjednik MO Totovec – Milan Horvat, članovi Savjeta mladih Grada Čakovca te predstavnici medija.

Preuzmite ostatak Zapisnika