Zapisnik sa 21. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 3. svibnja 2012. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 08.00 sati.

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari.

Stručnom kolegiju su bili prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec.

Ostatak Zapisnik preuzmite u nastavku: