Sjednicu je s Pozivom KLASE 021-05/12-01/135, URBROJ: 2109/2-01-12-01, od 5. srpanj 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Eto ako smo spremni kolegice i kolege otvaram 21. sjednicu Gradskog vijeća. Pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na odazivu. Konstatiram da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim gospođe Zlate Zorko, gospodina Đure Bela i gospodina Dragutina Bajsića koji su opravdali svoj izostanak. Također, nedostaju gospodin Blažeka i Trstenjak koji su najavili da će malo zakasniti. Evo gospodin Trstenjak je stigao i nedostaje gospodin Mesarov za kojega nemam informaciju, ali pretpostavljam da ga neće biti zbog mora. Dakle,  gospodin Damir Mesarov nedostaje. Na sjednici vijeća sudjeluje gradonačelnik gospodin Branko Šalamon, njegov zamjenik gospodin Vidović. Sjednici prisustvuju i pročelnici upravnih tijela Grada, direktorica gradskog poduzeća Čakre Damira Vresk, predstavnici ili predstavnica Savjeta mladih te predstavnici sredstava javnog informiranja koje lijepo pozdravljam. U sklopu programa javnosti rada Gradskog vijeća, sjednici prisustvuje i troje građana koje također srdačno pozdravljam. Uz poziv ste primili Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća, materijale za pojedine točke dnevnog reda, odgovore na vijećnička pitanja i izvješće o 14. Međunarodnom gudačkom natjecanju u siječnju 2013. Nadam se da ste izvod iz zapisnika pročitali i da se slažete s predloženim tekstom. Ima li netko primjedbu na predloženi tekst zapisnika od prošle sjednice? Ukoliko nema onda takav predloženi tekst dajem na usvajanje. Tko je za? Hvala. Ima netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram da je zapisnik usvojen jednoglasno.

Preuzmite ostatak Zapisnika