{mosimage}

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. prosinca 2012., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati.

Gordan Vrbanec:
Evo ja Vas molim da zauzmete svoja mjesta. Kolegice i kolege molim Vas da zauzmete svoja mjesta da možemo početi. Eto, još nam vijećnici pristižu. Molim Vas dajte da počnemo. Eto, otvaram 24. sjednicu Gradskog vijeća. Pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na odazivu. Na samom početku isprika zbog gužve u vijećnici, al nadam se da tamo gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna. Konstatiram da su sjednici nazočni svi vijećnici osim gospođe Juzbašić, gospodina Tkalčeca, gospodina Jakopca, gospodina Mesarova koji su svoj izostanak opravdali te gospodina Bratkovića kojega očekujemo valjda da će se pojaviti. Dakle, sjednici je prisutno 20 vijećnika i sve odluke su pravovaljane. Na sjednici vijeća sudjeluje gradonačelnik gospodin Šalamon, te njegov zamjenik gospodin Vidović. Sjednici prisustvuju i pročelnici upravnih tijela Grada, predstavnici gradskih poduzeća i gradskih ustanova, studenti Međimurskog veleučilišta te predstavnici sredstava javnog informiranja koje sve zajedno lijepo pozdravljam. Na samom početku želim Vas upoznati da je ovo posljednja sjednica Gradskog vijeća na kojoj kao pročelnik prisustvuje gospodin Gjerapić. Naime, s krajem ove godine gospodin Gjerapić odlazi u zasluženu mirovinu te mu se u ime grada i Gradskog vijeća najsrdačnije zahvaljujem i želim mu puno zdravlja i lijepih trenutaka u mirovini. Eto, možemo dalje radno. Dakle, uz poziv ste primili izvod iz zapisnika sa 23 sjednice Gradskog vijeća, materijale za pojedine točke dnevnog reda, odgovore na vijećnička pitanja, planove poslovanja gradskih poduzeća i ustanova, izvješće o službenom posjetu delegacije Kiryat Tivonu i izvješće o dodjeli stipendija za studentsku godine 2012. – 2013. Nadam se da ste izvod iz zapisnika s prošle sjednice pročitali. Ima li primjedbi na predloženi tekst zapisnika? Ukoliko nema, dajem na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća. Tko je za? Hvala. Ima netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram da je zapisnik usvojen jednoglasno.

Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/12-01/192, URBROJ: 2109/2-02-12-13 od  15. studenog 2012.

«Za» su glasovali svi vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.

Preuzmite ostatak Zapisnika