Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1684

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. prosinca 2020., u dvorani Centra za kulturu u Čakovcu, Trg Republike 3, s početkom u 16:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/20-01/122, URBROJ: 2109/2-02-20-01, od 9. prosinca 2020., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

zapisnik_s_27_sjednice_Gv

Audio zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća