Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1751

Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 22. ožujka 2021., u dvorani Centra za kulturu u Čakovcu, Trg Republike 3, s početkom u 09:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/28, URBROJ: 2109/2-02-21-01, od 12. ožujka 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Preuzimanje (DOCX, Unknown)

Audio zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća