Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

3043

Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 1. prosinca 2017.,u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/96, URBROJ: 2109/2-02-17-02, od 1. prosinca 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su u vijećnici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Predraga Kočile, gospodina Aleksandra Makovca i gospodina Dejana Tomašića. Prisutni su gradonačelnik Stjepan Kovač, zamjenik gradonačelnika Mario Medved i zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović. Na sjednici su prisutni pročelnici upravnih tijela i voditeljica jedinice za unutarnju reviziju grada Čakovca.

Sjednici su bili prisutni direktori gradskih poduzeća.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

U vijećnici je 18 vijećnika te gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzimanje (DOCX, Unknown)

Audio zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća