Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2786

Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 1. veljače 2018.,u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/18-01/13, URBROJ: 2109/2-02-18-02, od 1. veljače 2018., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su u vijećnici nazočni svi vijećnici vijećnice Radojke Magić koja je opravdala svoj izostanak. Prisutni su gradonačelnik Stjepan Kovač, zamjenik gradonačelnika Mario Medved i zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović. Na sjednici su prisutni pročelnici upravnih tijela i voditeljica jedinice za unutarnju reviziju grada Čakovca.

Na sjednici je također prisutna direktorica Gradskog komunalnog poduzeća Čakom.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

U vijećnici je 20 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzimanje (DOCX, Unknown)

Audio zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća