Zapisnik s 4 . sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. studenog 2013., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/273, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. studenog 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnica Maje Đurkin Međimurec i Sunčane Glavak.

Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.
Sjednici su bili prisutni ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga i ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan.
Sjednici su bili prisutni učenici srednjih škola Čakovec.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.
U ime društva „Naša djeca Čakovec“ prisutne su bili predsjednica Gordana Šoltić Siladi i učiteljica Koraljka Bendelja te učenice OŠ Kuršanec koje su održale kratku prezentaciju povodom Dana djeteta.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzmite ostatak Zapisnika