Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. prosinca 2013.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/299, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 4. prosinca 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika  Brune Matoteka koji je opravdao svoj izostanak i vijećnice Sunčane Glavak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj. Sjednici su bili prisutni i direktori gradskih poduzeća: GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec Avirović, GP Ekom d.o.o. Miodrag Novosel, GP Stanorad d.o.o. Andrej Gregorec te Čakre d.o.o. Damira Vresk.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzmite ostatak Zapisnika