Zapisnik 05. sjednice Savjeta mladih Grada Čakovca održane 07. studenog  2014.,   u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 11:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/165 URBROJ: 2109/2-14-2 od 07. studenog 2014., sazvao predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Matija Kikelj.

Zamjenik predsjednika konstatirao je da su u sjednici nazočni svi članovi Savjeta mladih, osim predsjednika Savjeta mladih Matije Kikelja koji je opravdao svoj izostanak. Prisutni su: Potpredsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca – Neven Kočila, Iva Ružić, Filip Golub, Iva Prprović, Berta Korunek, Iva Micek, Karlo Varga, Karla Kovač te viši savjetnik za društvene poslove Slobodan Veinović.

Potpredsjednik Savjeta mladih konstatirao je da je u vijećnici prisutno većina članova Savjet mladih Grada Čakovca te da Savjet mladih ima kvorum.

Preuzmite ostatak Zapisnika ” target=”_blank” color=”default” href=”http://www.cakovec.hr/dokumenti/ured_grada/savjet_mladih/Zapisnik_savjet_mladih_05_sjednica.pdf”]