Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 6. ožujka 2014., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/53, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 27. veljače 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika i vijećnica Krunoslava Bedija, Marijane Fabić-Rusak,  Sunčane Glavak i Maje Đurkin Međimurec koji su opravdali svoj izostanak te Brune Matoteka i Nenada Hranilovića koji će zakasniti.

Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, prof., ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed., ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda, dipl. učitelj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj, dipl. ing.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Preuzmite ostatak Zapisnika Preuzimanje

Audio zapisnik Gv 6