Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/61, URBROJ: 2109/02-10-04-01, od 4. ožujka 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Marije Ružić, Maria Medveda i Andreja Pala. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi pročelnici upravnih odjela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Marijana Pal, mag. oec., Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite. Sjednici Gradskog vijeća bili su prisutni i Sonja Kuhanec – ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec, Lidija Jurčić – šefica računovodstva Dječjeg vrtića, Vera Rosić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Ljiljana Križan – ravnateljica i Anica Bračko – glavna knjigovođa Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec te predsjednik Upravnog vijeća Petar Novački,  Ladislav Varga – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Ivan Krištofić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.
Sjednici je bio prisutan i direktor „Međimurskih voda“ d.o.o. Josip Zorčec, dipl. ing.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika, jer se verifikacija mandata jednog vijećnika sprema u nastavku sjednice, te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

 

Preuzmite ostatak Zapisnika