Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. svibnja 2014., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/87, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 8. svibnja 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Sunčane Glavak, mag. novinarstva, koja je opravdala svoj izostanak i Damira Matoteka koji je najavio da će zakasniti. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.

Sjednici su prisutni i: direktor Međimurskih voda d.o.o. – Vladimir Topolnjak, dipl. ing., šefica računovodstva Međimurskih voda d.o.o. – mr. sc. Sunčana Glavina Petričević, dipl. oec. i direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec- Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzmite ostatak Zapisnika