Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/123, URBROJ: 2109/02-10-04-01, od 20. svibnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi pročelnici upravnih odjela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Lidija Jaklin, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec., unutarnji revizor, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite, pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo te Nenad Hranilović, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo.
Sjednici su bili prisutni i direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca ČakRA d.o.o., Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o., Snježana Avirović, mag. iur. – direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. i Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o.
Sjednici su bili prisutni i predstavnici Dječjeg foruma Grada Čakovca sa voditeljicom Zdenkom Novak.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 25 vijećnika, te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

 

Preuzmite ostatak Zapisnika