ZAPISNIK
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 27. travnja 2022.,
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49,
s početkom u 16:00 sati

Preuzimanje (DOCX, Unknown)