ZAPISNIK
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 25. svibnja 2022.,
u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec,
s početkom u 16:00 sati

Preuzimanje (DOCX, 49KB)