Kao što je bilo i najavljeno, Grad Čakovec je u suradnji s Gradskim komunalnim poduzećem ČAKOM i tvrtkom „Cedrus forest“ d.o.o. iz Čakovca, nastavio projekt sadnje stabala na lokacijama u samom Čakovcu te u njegovoj okolici.

Tako je u posljednjih nekoliko dana zasađeno ili zamijenjeno stotinjak novih stabala i to na tri lokacije. U Sajmišnoj ulici, na zelenoj površini uz pješačku i biciklističku stazu, niknuo je novi drvored, odnosno 56 stabala crne johe. Uz dječje igralište u Ulici Rudolfa Horvata, s njegove zapadne strane, zasađeno je 21 stablo crne johe, te još tri stabla iste vrste na samom igralištu s njegove sjeverne strane. Kako je prošlogodišnja sadnja stabala uz južnu čakovečku obilaznicu sada zahtijevala određene popravke i dopune, na toj je lokaciji od sada novih 15 crnih joha, zatim 5 stabala spiralne vrbe, dvije žalosne vrbe i dva jablana.

Sadnju stabala u Sajmišnoj ulici obišao je i gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač. Zasadivši i sam stablo crne johe, tom je prilikom podsjetio da je akcija „Zasadi i ti jedno stablo“ krenula prošle godine: „Odaziv građana je bio odličan, posađeno je više stotina novih mladica drveća po cijelom gradu. Zbog epidemiološke situacije akciju ove jeseni nismo mogli održati, no nastavili smo sa sadnjom. Novi drvoredi koji su ovih dana posađeni po gradu, već na proljeće kad stabla prolistaju, uljepšat će te vizure. Naglašavam da smo i ove godine posadili više stabala, nego što smo ih zbog raznih razloga uklonili.“

Plan je Grada Čakovca da se iduće jeseni, budu li to okolnosti dozvoljavale, u akciju ponovo uključe i građani te se zajedno s njima, nastavi s pojačanim ozelenjivanjem javnih površina na cjelokupnom administrativnom području Čakovca.