PREMA NAPUTKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
DJEČJA IGRALIŠTA SE ZATVARAJU.

Molimo da se pridržavate mjera u smjeru suzbijanja pandemije uzrokovane virusom COVID-2019.