Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada ČAKOVCA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU
PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ČAKOVCA

 1. DOMOVINSKI POKRET – DP
  Nositelj kandidacijske liste: DARIO DAMJAN
  gv_lista1
 2. FOKUS
  Nositelj kandidacijske liste: DARKO ZVER
  gv_lista2
 3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV MARKOVIĆ
  gv_lista3
 4. MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA – MATIJA POSAVEC – NL ,HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, DEMOKRATI,HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
  Nositelj kandidacijske liste: MATIJA POSAVEC
  gv_lista4
 5. MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
  Nositelj kandidacijske liste: KARLO VUKOVIĆ
  gv_lista5
 6. SLOBODNA HRVATSKA – SH
  Nositelj kandidacijske liste: MARIO MARUŠEVAC
  gv_lista6
 7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
  Nositelj kandidacijske liste: STJEPAN KOVAČ
  gv_lista7

PREDSJEDNICA
DRAGICA KEMETER

zbirna_gv