Izaberite stranicu

Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) koji je na snazi od 25.07.2015. godine. Procjenu vrijednosti nekretnina mogu vršiti samo ovlaštene osobe putem tri metode i sedam postupaka. Zakon propisuje i način na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađena je prva faza Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine za područje cijele Republike Hrvatske. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje eNekretnina te izdavanje i korištenje podataka iz istog propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15).

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena:

  1. Zahtjev za izvadak – poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta Zahtjev
  2. Zahtjev za izvadak – poredbene kupoprodajne cijene za stanove Zahtjev
  3. Zahtjev za izvadak – poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore Zahtjev
  4. Zahtjev za izvadak – poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće Zahtjev
  5. Zahtjev za izvadak – poredbene zakupnine za zemljišta Zahtjev
  6. Zahtjev za izvadak – poredbene zakupnine za poslovne prostore Zahtjev
  7. Zahtjev za izvadak – poredbene najamnine za stanove Zahtjev
  8. Zahtjev za izvadak – poredbene cijene za ostale vrste nekretnina  Zahtjev

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se poštom, osobno na urudžbeni zapisnik ili na službeni mail: valentina.novak.kanizaj@cakovec.hr.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 040/314-925.

Upravnu pristojbu prema Tarifnom br. 1 i 4. Zakona o upravnim pristojbama, potrebno je dostaviti fizički (osobno ili putem pošte), te ih je potrebno zalijepiti na podnesak i poništiti pečatom tijela koje izdaje Izvadak.

X
Skip to content