Izaberite stranicu

Zaključak o deficitarnim zanimanja na području Grada Čakovca

4. kolovoza 2014. | Stipendije

Zaključak o deficitarnim zanimanja na području Grada Čakovca (natječaj za dodjelu stipendija Grada Čakovca za akademsku 2014./2015. godinu)

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca br. 09/09, 2/13, 3/ 3,3/13 -proč.teksr i 1/14) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 7. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata.

Sukladno članku 4. navede Odluke, natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca raspisuje Gradonačelnik , uz mogućnost utvrđivanja liste deficitarnih zanimanja na području rada Čakovca. Od akademske 2007./2008. godine natječaji za dodjelu stipendija Grada Čakovca daju prednost studijima za koje su iskazane potrebe na području Grada Čakovca u petogodišnjem razdoblju ( ukoliko su bile utvrđene liste deficitarnih zanimanja). U pripremi natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca za akademsku 2014./2015. godinu korišteni su prikupljeni podatci o kratkoročnim ( do jedne godine ) i dugoročnim ( četiri do pet godina ) potrebama za zanimanjima iz područja društvenih, humanističkih, umjetničkih, prirodoslovnih, tehničkih i biotehničkih djelatnosti a odnose se na stručne kadrove za koje je potrebno obrazovanje na sveučilišnim i stručnim studijima odnosno preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, također su prikupljeni podatci o evidentiranim potrebama za navedene djelatnosti a temelju Vladine Uredbe o praćenju, analizi i predviđanju potreba rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Čakovec, izradio je Preporuke za obrazovnu upisnu politiku za 2014. godinu za Međimursku županiju.

Nakon analize podataka o korisnicima stipendije Grada Čakovca i dostavljenih reporuka HZZ-a područni ured Čakovec, ukazana je potreba utvrđivanja rang liste deficitarnih zanimanja.

Iz navedenih razloga donosi se zaključak o utvrđivanju obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih studenata.

Lista deficitarnih zanimanja je na sljedećim studijskim programima:

(odnosi se na sveučilišne studije)

 1. Anglistika
 2. Elektrotehnika
 3. Farmacija
 4. Fizika
 5. Germanistika
 6. Građevinarstvo
 7. Logopedija
 8. Matematika
 9. Medicina
 10. Psihologija
 11. Računarstvo
 12. Rehabilitacija
 13. Strojarstvo

(rang lista složena prema abecednom redu)
Klasa:008-01/14-01/1
Urbroj:2109/02-01-14-55
Čakovec, 23.07.2014.
Gradonačelnik
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.

X
Skip to content