Izaberite stranicu

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

22. rujna 2016. | Zapisnici Gradsko vijeće

Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, održane 15. rujna 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/180, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 8. rujna 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirano je da su sjednici nazočni svi vijećnici, a prisutni su Gradonačelnik Stjepan Kovač,  zamjenici gradonačelnika Mario Medved i Romano Bogdan. Na sjednici su prisutni još i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Sjednici je također prisutan direktor gradskog poduzeća Stanorad, Velimir Mađarić. Konstatirano je da su na sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Konstatirano je da je u vijećnici prisutno 21 vijećnika, te vijeće ima kvorum.

Uz materijale viećnici su dobili: Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, odgovore na vijećnička pitanja. Prije sjednice Gradskog vijeća održani su odbori za društvene djelatnosti, statut, poslovnik i normativnu djelatnost, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, financije i proračun čija mišljenja ste dobili. Dobili ste Izvod iz zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca pa izvješće dajem na usvajanje.

 

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća
X
Skip to content