Izaberite stranicu

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

12. prosinca 2015. | Zapisnici Gradsko vijeće

Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 19. studenog 2015., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca s posebnim se pijetetom prisjetio jučerašnjeg Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. minutom šutnje.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/201, URBROJ: 2109/2-02-15-01, od 12. studenog 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Denisa Šarića, Maje Đurkin Međimurec i Đure Bela koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: Gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji ustanova: Centra za kulturu Čakovec – Ladislav Varga, prof., Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec – Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar, Dječjeg vrtića Čakovec – Gordana Patarčec, mag. paed., Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda, dipl. uč., te zapovjednik JVP Čakovec – Mladen Kanižaj, dipl. ing. Sjednici su bili prisutni i direktori trgovačkih društava: GKP Čakom d. o. o. – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., GP Ekom d. o. o. – Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta., GP Stanorad d. o. o. – Velimir Mađarić, dipl. ing. te direktorica Čakre – Damira Vresk, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno
18
vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća
X
Skip to content